Nidstang foran Stortinget på Eidsvoll Plass.Tid 31. mai · 11:00 - 16:00 Sted Oslo

Informasjon:Samfunnspartiet reiser denne nidstangen mot de politikerne som i sine handlinger har opptrådt i motstrid med den rene fornuft.Den er reist mot alle som har gått inn for å la private få evigvarende fiskekonsesjoner, mot alle de som stemte for å kjøpe Amerikanske kampfly uten å sikre kontraktene mot urimelig prisstigning. Nidstangen er også ment på alle de som drømmer om EU medlemskap og som ønsker å opprettholde EØS avtalen. Den gjelder også mot de politikere som har gjort knefall for Datalagringsdirektivet og spesielt mot de politikerne som direkte og indirekte støtter og bygger opp under Israels inhumane behandling av Palestinerne.

Samfunnspartiet mener Norge bør si opp EØS avtalen og heller inngå separatforhandlinger med EU slik som det Sveits har gjort

Besøk Samfunnspartiets “hjemmeside”:HER

FIKK RETT: Øystein Meier Johannesen advarte mot investeringene som Hemnes kommune gjorde i sommer gjennom Terra Securities, men ble ikke hørt. Bildet er fra da han tente på en bil i protest mot Israels behandling av palestinere. )

En nidstang er en stang med et avkappet hode på toppen, som regel et hestehode, som i norrøn tid ble reist for å håne fiender og for ved magisk kraft å nedkalle ulykke og uhell over dem. Stangen skulle være av hassel og skulle peke mot nidingene man ønsket ulykke over. Navnene deres ble også risset inn i stangen. Å reise en nidstang ble også kalt å reise trenid.

Et kjent eksempel på bruk av nidstang omtales i Egils saga. Der fortelles det at den islandske høvdingen Egil Skallagrimsson (ca. 910-990) reiste en nidstang mot den norske kongen Eirik Blodøks og dronning Gunhild:
De gjorde seg da seilklare, og da alt var ferdig, gikk Egil opp på øya. Han tok en hasselstang i hånden og gikk ut på en bergnabb, som vendte inn mot land, tok der et hestehode og satte opp på stangen, og mælte: «Nidstang reiser jeg her,» sa han, «og mot kong Eirik og dronning Gunnhild snur jeg dette nid» – han snudde hestehodet inn mot land; «snur jeg dette nid mot landvettene som dette landet bygger, på det at de alle skal veiville fare, ingen sine hjem finne eller nå, før de har drevet kong Eirik og Gunnhild av landet ut!» :Dermed drev han stangen ned i en fjellrevne og lot den stå der, med hestehodet inn mot land. Han risset runer på stangen, og der stod alle ordene han brukte. Da dette var gjort, gikk Egil ombord. De heiste seil og styrte til havs.
Olav Tryggvason skal ha latt hodene til Håkon Jarl og trellen Kark bli satt på nidstang på retterstedet Munkholmen utenfor Trondheim i år 995.
I 2006 satte Øystein Meier Johannessen, lokalpolitiker og leder av samfunnspartiet

Samfunnspartiet, flere staker med sauehoder opp utenfor møtelokalet til kommunestyret i Hemnes i Nordland som en protest mot det han mente var manglende demokratiforståelse i styret og mot at lokalavisa Rana Blad ifølge ham selv ikke hadde oppfylt sin samfunnsrolle HER

ER DET IKKE TYPISK? STOLTENBERG: EN SOLSKINNSHISTORIE….!
Les her Av Terje Teigen

Norske verdier kjøpt og betalt Er vi så mye bedre enn dem vi fordømmer? Av Armin Bahrami
Les her

Det er USA og Israel og ikke muslimene! Av Øystein Meier Johannessen
Les her

Norges forhold til NATO og atomvåpen Uttalelse fra IKFFs landsmøte 2010 Av Lise Tollefsen Slembe Les her

Vist 442 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Les mer om våre norske landsforrædere, de har laget over 15 underjordiske bunkerse i Norge som de skal få råtne i.Det som Staten Norge skjuler HER

12 Og jeg så Lammet bryte det sjette seglet. Da kom det et stort jordskjelv. Solen ble svart som en sørgedrakt, fullmånen ble som blod, 13 og stjernene på himmelen falt ned på jorden som når umodne frukter drysser av et fikentre i storm. 14 Himmelen revnet og rullet seg sammen som en bokrull, og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. 15 Jordens konger, stormenn og hærførere, de rike og de mektige, hver slave og hver fri, alle gjemte de seg i huler og mellom berghamrer. 16 Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og skjul oss for ansiktet til ham som sitter på tronen, og for vreden fra Lammet. 17 For den store vredesdagen er kommet, og hvem kan da bli stående?»

Hemmlige Underjordiske baser i Norge(1)
HER

Annonse