Norske verdier kjøpt og betalt Er vi så mye bedre enn dem vi fordømmer? Av Armin Bahrami

Landet Norge er en vakker illusjon hvor menneskene lever i en tykk virkelighetsfjern boble.

Det er en bekymringsmelding fra framtiden om at hvis vi ikke tar dett alvorlig nå, vil våre verdier i nærmeste framtid være billigere enn de ”røverstatene” vi fordømmer idag.

Vår verden er i hyperforandring, for å forstå vår verden trenger vi informasjon, men det ikke finnes ikke nok sidetall i avisene, eller en håndfull gode og rederlige journalister lenger, for å levere helheten av det som virkelig skjer i verden. Vi har de siste 20-30 årene, fulgt våre krigsallierte ”storebrødere” inn i endeløse kriger, og bombet lengdegrader og breddegrader.

Våre norske verdier forsvinner når vi henger oss på slep med uncle sam. Go home yankees!
Av Armin Bahrami

Er vi så mye bedre enn dem vi fordømmer?

Hvis vi man tenker grunnverdier, så ble Norge aldri angrepet av Osama Bin Laden så hvorfor er vi i Afghanistan?
Nei til Natos kriger

En verdenshær, en verden, et styre.

NATO ble opprettet som en forsvarsallianse under den kalde krigen, for å sikre en verdenstabilitet og danne et grønt belte rundt den store stygge verdensfienden på den tiden, Sovjetunionen. Men i 1991 gikk den i oppløsning, men Nato eksisterer fortsatt og har idag utviklet seg til en gedigen uforbeholden angrepsallianse, tilpasset til å berike Usa’s personlige verdensherredømme agenda.

En som sitter trygt flere kilometer over bakken i et jagerfly og slipper klasebomber som dreper hundrevis av uskyldige menneskeliv på bakken, er i mine øyne like mye ”terrorist” som en person som fester eksplosiver rundt brystet sitt og sprenger en buss. Terror har ingen hudfarge, den har bare dødstall. Terror i utgangspunktet blir brukt som et verktøy for å gå til kollektiv avstraffelse, skremme, eller ødellege sivilbefolkningen for å oppnå sine politiske mål.

Statsterrorisme, er et fremmedord i den nordiske kultur. Vår storebror “uncle sam” har siden andre verdenskrig, utført 161 tilfeller av globale intervensjoner med politisk vold, ifølge boken til William Blum “The Rouge State, A guide to the worlds only superpower” Her er en liste over: CIA’s intervensjoner siden 1945
Det er helt klart statsterrorisme som dreper flest mennesker,millioner.
Hvert år dør fler mennesker av peanøttforgiftning,
enn det gjør av terrorisme utført av muslimer.
muslim-democracy

Mange muslimer føler seg undertrykket,denne plakaten viser deres frustrasjon. på en fredelig måte.

Hvis vi engasjerer oss med terror mot terror, da har vi helt klart gitt terroristene seieren.

Hvilken norske verdier har vi egentlig idag? Vi bor i et flerkulturelt samfunn som oppblomstret sammen med Norges delaktighet i globaliserings perspektivet. Vi tar imot flyktninger fra krigs og sultrammede områder i verden hvor faktisk globaliseringen har bidrat enormt til problemet. Ifølge mange har innvandringen vært en av grunnene til at vi har mistet våre verdier, men våre verdier ble kjøpt og betalt for lenge siden, når vi ble en del av: ”de vestlige verdier”.

Det finnes gode norske verdier, som å ta imot flyktninger fra de samme områdene vi bomber. Det er grunnen til at vi har flerkulturelle problemer idag, det er krigsrammede mennesker med uvanlige opplevelser, som kommer til et paradis iforhold til den verden de forlot. Vi er i større grad blitt en globalisert verden, hvis vi alle hadde vært gode verdensborgere, hadde det ikke vært behov for slike utallige uforbeholdne mafia-allianser. Vi trenger folkeforbundet fra mellomkrigstiden tilbake igjen, et land for alle og alle for en. Bruk energier på bedre ting enn rivalisering.

Min verden er der hvor vi alle sitter rundt et bål, og forteller historier om våre kulturer, arv og tradisjoner, slik at alt det som er godt blir bevart. Det er et stort behov for det nå, for jeg som alle andre, ønsker ikke at våre barn skal oppdras i en verden hvor vi bomber for fred, hvor bomber går ned og unger går med.

Den samme retorikken som ble brukt som rettferdiggjøring av de spanske inkvisisjonene på 1600tallet, hvor millioner ble drept for å “sivilisere” , blir fortsatt brukt idag, men med “demokratisering” som det nye ordet.

Det var kansje ikke lett å si nei når USA gikk til angrep på Irak uten å bli angrepet.
George Bush gikk kort tid ut på en pressekonferanse etter 11september og erklærte alle som ”ikke var med oss, var med terroristene” Men hvem var terroristene? 1 million døde mennesker i Irak etter Usa’s invasjon og okkupasjon svarer på det spørsmålet fint for seg selv.

Et par kritiske inblikk på våre verdier:

Skal Norge fortsette å dele ut nobelsfredspris, når Norge tjener på at det er krig i verden?
Vi er verdens femt største våpeneksportør og det begynner å bli pinelig.

Ifølge Aftenposten 15.06.09: Norge er på topp-10 listene når det kommer til antall kroner pr.inbygger brukt på nasjonalt forsvar. Vi bruker enormt mye på å ruste opp forsvaret, og det er ingen hemmelighet hvem vi oftest kjøper fra. Forsvaret i dagens samfunn bør bytte navn til angrepet, for vi sloss aldri hjemme lenger.

Skal Norge klage over at vi har verdens høyeste statestikk på antall heroinoverdoser pr inbygger i Europa? Når vi har norske bakkestyrker i Afghanistan, hvor 80% av all heroinen i verden kommer fra idag? The Guardian melder om at etter NATO okkuperte Afghanistan, økte opium og heroin produksjonen med 80%.

Er det vår dobbelmoralisme som dreper våre bortglemte landsmenn med billig og utrolig ren heroin?
Co2 Nazistene

Globaloppvarming er din feil, derfor må vi skatte deg med Co2 avgifter. Kjører dem buss på mars og jupiter Al Gore? Hvorfor er det klimaforandringer i hele solsystemet vårt?

Hvorfor erklærer eldre menn krig, mens ungdommen må sloss?
Skal Norge fortsette å dele ut nobelpris for en løsning til klimakrisen? Når til en tidligere presidentkandidat ved navnet Al Gore som på tross av at 15.000 forskere på tidspunktet når prisen ble utdelt, hadde underskrevet en kollektiv forskningsrapport som tilsa det at: ”Klimaforandringer skyldes primært solens økende aktivitet, og ikke menneskenes bevegelser på planeten” ?

FOX news: VIDEO youtube.

Hvorfor snakker den norske stat om en ”månelandingsteknologi” som vil bekjempe klimaforandringer, når den statseide Statoil er med på kontroversielle oljesandprosjekter som ødelleger naturen og klimaet i Canada som det snakkes om i disse dager?

Denne kynismen kan ikke besvares på noen enklere måte enn at det hele handler om profitt. En globalisert verden, er en kolonisert verden. Det er 1800tallets imperiebyggingen, pakket inn i finere gavepapir. Siv Jensen snakker om å privatisere deler av millitæret, slik at våre gode og stolte ungdommer ikke skal dra til utenlandsoperasjoner og delta i geopolitiske og kapitalistiske kriger. Krig i det nye århundret skal føres av private selskaper, som SIG. De er Norges svar på det amerikanske Blackwater selskapet. Her er det snakk om leiesoldater uten etikk og moral, uten moralske koder om hvordan man skal oppføre seg i krig, det er mennesker som er totalt frarevet sin evne til å være soldater, de dreper for penger , og ikke lenger sitt fedreland.
Nei til Irak krigen i 2003

Oslo 2003: Nei til invasjonen av Irak! Her ble politiet hardt kritisert for å bruke overdrevet makt mot demonstranter, flere måtte til legevakten. Denne episoden ble tiet still i media iforhold til Gaza demonstrasjonene i år.

Våre demokratiske forfedre gav oss godeverdier.
de gav oss en grunnlov med en lovfestet rettighet til å demonstrere, og vise at vi er imot styresmaktene, når de går for langt. I 2003 når Irak skulle invanderes av vestlige allierte, stormet det fram en diger fredsbevegelse og folkedemonstrasjoner over hele verden. I Oslo var det over 30.000 som gikk i fakkeltog og det var stor misnøye mot denne krigen.

Det var samlet fredelige demonstranter utenfor stortinget med paroler og slagord, men hva skjedde?

Folket hadde ingen ting de skulle sagt, derimot ble de slått hardt ned på, med batonger, pepperspray, og politihunder som gikk løs på uskyldige mennesker som demonstrerte for fred.

Det var virkelig noen stygge scener, og spørsmålet jeg stiller meg er hvorvidt stortingspolitikere er imperialistenes venner? Og hvorfor de bruker politiet som deres verktøy. Amnesty International raporterte om politivolden mot fredelige demonstranter.

Det samme skjedde i Oslo 2009. Da Israel førte en skrekkslagen krigsføring mot den uarmerte befolkningen i Gaza, verdens største utendørs fengsel. Folk var ute i gatene og demonstrerte og krevde at våre politkere som fordømte Israels krigsaksjoner, skulle gå til de drastiske og nødvendige tiltak for å stoppe krigen i Gaza.

Mange av de “sinte muslimene” som media fremviste dem som, kom fra de krigsrammede områder på humanitært opphold. De kommer fra de områdene norske soldater, norskproduserte våpen og tjenestegjøring eksisterer. Om det er Irak krigen, eller okkupasjonen i Afghanistan, eller om det er den dobbelmoralistiske norske politikeren som
fordømmer Krigen i Gaza, men samtidig opprettholder de finansielle og diplomatiske bånd som er en del av oljen i den israelske krigshissermaskin. Denne Krigsalderen må stoppe snart, norge kunne gått fram som et glimrende eksempel etter vår store mislykkede oslo avtale i 1994. Under denne fredsperioden, økte de jødiske bosettningene fra 200.000 til 400.000.
Angrepet av politihunder og lagt i håndjern.

Under demonstrasjonene mot Israels urettsmessige krigshandlinger i januar, gikk det hardt for seg. Her får jeg “hard medfart” og blir lagt i håndjern etter å ha blitt angrepet av 2 politihunder. Jeg demonstrerte på en fredelig måte med en megafon, som du kan se på bildet.

Men istedet valgte vi å få det fredelige budskapet i demonstrasjonene til å omhandle noe helt annet. De fleste her har desverre helt feil oppfatning av hva denne saken dreier seg om. Det vi ble utsatt for i Norge i Januar, hadde absolutt ingen ting med Gaza å gjøre. Det var en del av et politisk spill. Vi er ofre for en massesugesjon som har til formål og rettferdigjøre en rekke svært kontroversielle lover.

Intensjonen bak Siv Jensens pro Israel-tale hadde ingen ting med krigen å gjøre, men var kun et ledd for provosere og muligjøre “opptøyene”.

En handling som var svært åpenlys, men ble desverre tildelet liten interesse. Sammen med massiv skreddersydd mediadekkning i forkant av demonstrasjonen, var alt lagt opp til at vi ville oppleve innslag av ikke-fredelig oppførsel. Dette en helt nødvendig onde for og tilrettelegge for sikkerhets-politikken Usa trumfer gjennom, som vi vanligvis hopper etter.

Det er i disse dager blitt født en allmenn oppfatning i Norge om at grov maktmisbruk av politiet er lov mot større folkemasser. Media trekker uhemmet sammenligninger fra krigsherjede land og beskriver situasjonen som “untakstilstand” og “slagmark på Karl Johan”. De danner et skrekk bilde av hva som vil skje med mindre noe blir foretatt. Noe som igjen tillater nye lovvedtak med en langt mindre grad av åpen debatt. Lover som innskrenker hvert indivds frihet og rettigheter.
Norge en politistat?

Norge som mange andre land, millitæriserer politiet og bruker enorme ressurser på anti-demonstrasjonsutstyr. Er vi på vei til å bli en politistat?

Vil det bli enda flere demonstrasjoner i fremtiden? Hvordan vil våre norske verdier være her? Vil dette bli en negativ demokratisk prosess? Politiet verden over har rustet opp mot folkedemonstrasjoner, det gjelder ikke bare Norge. Det kan bare bety en ting, at krig ikke er verdier, og at folket ikke godtar slike verdier lenger. Det er søppelverdier og det tilhører ikke Norge.

Norge er ifølge grunnlovens paragraf 1: ”Et fritt og selvstendig herredømme” ifølge straffeparagraf 83: ”skal de som ønsker å bidra med å føre Norge under fremmed herredømme ved å delvis innlemme Norge i en annen stat, straffes med fengsel fra 8 opptil 21år.”

Her kommer alle ”folkevalgte” og journalister inn som ansvarlige medløpere ved at de ikke forteller oss om at de ønsker Norge inn i EU.
Hvordan skal jeg være med på å påvirke lokaldemokratiet mitt? Når avgjørelsene blir tatt i Brussels, eller Paris? Hva skjer med grunnloven våre forfedre skrev, de gode tankene til opplysningstidfilosofene, vil alle forsvinne når ”Lisbon-traktaten” går igjennom. Noe som betyr en felles EU grunnlov i bunn og grunn.

Jeg har valt å skrive om en rekke aktuelle saker og ting som setter sterk tvil til de gode norske verdiene. Verdier som fred og økonomiske famtidsutsikter høres godt ut, og vi spiser hva tv’en forteller oss hver dag, men virkeligheten er ikke slik som politikere snakker om på tv. Våre verdier er kjøpt og betalt, ingen tenker lenger når alle tenker likt. Og det er det som skjer i dette store globaliseringsspørsmålet som mange trekker likhetstrekk til ”den nye verdensorden” som det snakkes om idag.

Våre verdier idag, vil bli vårt mareritt imorgen, om vi ikke setter oss ned rundt det store bålet og bevarer alt det gode som finnes, slik at alt det dårlige forsvinner. Verdier skal skape fremgang og stabilitet i verden, ikke det motsatte.

Om forfatter
Armin Bahrami

“Truth-seeker” en stemme blandt folket, gjerne med en megafon ute i en demonstrasjon. Armin er samfunnsengasjert og mener noe skjuler seg bak kulissene. Våknet opp i en alder, da pentagon ble angrepet 11september, begynte han til å tvile om den offisielle historien var sann. Etter det, kom det ene etter det andre frem i dagens lys. Armin er nå motstander av NATO, WTO-bevegelsen, EU, Bilderberg gruppen, Chemtrails, Datalagringsdirektiver, Codex Allimintarius, den skjulte koloniseringen gjennom globalisering, black-op millitary projects, secret societies, and the “war on terror” som han inderlig mener Er terror. Favoritt sitat: “be the change you want to see in the world” Gandi
kilde-

Vandrende Sannhet
Vi oppfordrer alle til å tenke over t-skjortenes budskap og streve etter å være en god representant av revolusjonen.

- Bli et levende budskap idag!
Besøk bevisteskjorter her

Vist 174 ganger. Følges av 1 person.
Annonse